Wednesday 27 May 2020

Lagere huizenprijs van korte duur

16 september 2009 door:  
Rubriek: Nieuws uit de woningmarkt

De daling van de huizenprijzen is waarschijnlijk van korte duur. De vergunningen van nieuwbouw zijn van een ongekend laag niveau

Als de economie weer aantrekt, zullen veel mensen op zoek gaan naar een betere woning. Maar die zal amper te vinden zijn. Omdat de nieuwbouw de komende jaren stagneert, zal het woningtekort zich bij een oplevende economie weer nadrukkelijk doen gelden. Daardoor krijgt de stijging van de woningprijzen al snel zijn oude ritme omhoog te pakken.

Dat verwacht het Centraal Planbureau (CPB) in zijn Macro Economische Verkenning voor 2010. In de huidige recessie ’is het vooruitzicht voor de woningbouw verre van rooskleurig’, schrijven de rekenmeesters. Vooral de verkoop van nieuwbouwwoningen heeft een flinke knauw gekregen. In het eerste halfjaar van 2009 zijn bijna de helft minder nieuwe woningen verkocht dan over dezelfde periode in 2008.

Het aantal bouwvergunningen bedroeg in 2008 nog 87.000, maar duikelt komend jaar waarschijnlijk naar 53.000. ’Een ongekend laag niveau’, aldus het CPB. Ook het aantal af te leveren huizen neemt sterk af, zo kondigt minister Van der Laan (Wonen) aan.

Na jaren van meer dan 80.000 afgeleverde huizen, blijft het aantal nieuwe huizen dat op de markt komt dit jaar steken op circa 77.000. Van der Laan verwacht dat het aantal verder zal afnemen tot 67.000 respectievelijk 65.000 in 2010 en 2011. De rekenmeesters van het CPB zijn zelfs nog pessimistischer en zien in 2010 slechts 61.000 huizen opgeleverd worden.

Dit tekort aan huizen op de woningmarkt is een structureel probleem omdat de vraag naar woonruimte nog zeker tot 2020 zal blijven stijgen, als gevolg van de groei van het aantal huishoudens. Het CPB noemt dat ’gezinsverdunning’; steeds meer kleinere gezinnen (waarin een toenemend aantal singles) zoeken woonruimte. Waar een huishouden in 1950 nog uit 4,5 persoon bestond, komt dat landelijke gemiddelde in 2010 tot onder de 2,5 persoon uit.

Een stimuleringspakket moet de trend keren. Om het effect van de economische malaise iets te dempen, springt het kabinet bij in grote woningbouwprojecten. Bouwers krijgen financiële steun om de huizen toch af te bouwen, zodat het tekort niet al te ver oploopt. Ook helpt het om de werkgelegenheid onder bouwvakkers op peil te houden.

Reactiemogelijkheid uitgeschakeld.