Wednesday 27 May 2020

Uitleg


Als verkoper biedt u de mogelijkheid aan de koper van uw huis, om gebruik te maken van de WoonLastGarantie. De eenmalige kosten hiervoor bedragen voor u als verkoper € 495,= incl.btw. Uw huis wordt financieel aantrekkelijk voor de koper! U als verkoper compenseert de eventuele dubbele woonlasten van de koper van uw huis, voor een vooraf vastgestelde termijn. Dit biedt de koper financiële zekerheid, alsmede extra verkooptijd!

Naast de koopsom, de aanvaardingstermijn en overige voorwaarden welke tijdens de onderhandeling worden besproken met de koper van uw huis, wordt tevens de looptijd van de termijn waarvoor partijen de WoonLastGarantie van toepassing verklaren meegenomen, dit kan voor 1 of 2 jaar zijn.

Afhankelijk van de woonlasten van de koper wordt de WoonLastGarantie ingericht. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de koopovereenkomst, in de WoonLastGarantie-clausule, waarmee de betrokken notaris uitvoering aan de gemaakte afspraken geeft.

U als verkoper biedt de mogelijkheid aan de koper van uw huis, om gebruik te maken van de WoonLastGarantie, de eenmalige kosten hiervoor bedragen voor u als verkoper € 495,= incl.btw. De koper betaalt eenmalig € 495,= wanneer er gebruik wordt gemaakt van de WoonLastGarantie. Deze kosten zijn eenmalig, een prijsverlaging kost vaak meer en daarnaast biedt de WoonLastGarantie juist de vrijheid aan koper en verkoper er wel of geen gebruik van te maken!

Het aanbieden van de WoonLastGarantie maakt uw huis aantrekkelijk voor de koper!

Ga verder naar: