Wednesday 27 May 2020

Rekenvoorbeeld


Hier ziet u een rekenvoorbeeld met een indicatief karakter dat bedoeld is om u nadere toelichting te geven op de werking van de WoonLastGarantie. Overzichtelijk en helder met een realistisch rekenvoorbeeld als uitgangspunt op basis van de in Nederland geldende fiscaliteiten.

U biedt uw huis aan voor € 250.000,- k.k.
De koper heeft een eigen woning van € 190.000,- met een hypotheek van bijvoorbeeld € 160.000,-

Partijen komen een aanvaarding overeen over 3 maanden, waarna de WoonLastGarantie een looptijd kent van 12 maanden (1 jaar).

De bruto maandlasten van de koper gedurende 12 maanden bedragen € 6.400,- , ofwel € 533,33 per maand. (obv 4% brutorente over € 160.000,-)

Dit bedrag ad € 6.400,- wordt door de verkoper, bij notarieel transport bij de notaris in depot gezet. Koper heeft het recht maandelijks € 533,33 op te vragen bij de notaris gedurende de termijn van eventuele dubbele woonlasten, totdat zijn woning is verkocht.

Hiervoor geldt een einddatum van in dit geval 12 maanden, of zoveel eerder als koper zijn woning heeft verkocht, lees een (onderhandse-)koopakte is ondertekend. Het eventuele restantbedrag komt ten goede aan u als verkoper, geheel belastingvrij!

Stel koper maakt gedurende 6 maanden gebruik van de WoonLastGarantie, dan krijgt u het restant van de notaris terug, zijnde in dit voorbeeld € 3.200,= .

De ingangstermijn en eindtermijn worden vooraf schriftelijk vastgelegd in de koopakte daarbij wordt de notaris op de hoogte gebracht van de gemaakte afspraken, waarmee deze de notariële uitvoering kan geven aan de WoonLastGarantie.

Ga verder naar: